11 April 2016

Uued piirid külade vahel.

Saarde Vallavolikogu otsusega algatati Tihemetsa aleviku, Väljaküla, Kärsu ja Tõlla külade asustusjaotuse lahkmejoone muutmine.
Kaardiga saate tutvuda raamatukogus.

1 comment:

Anonymous said...

Kustuta valgus raamatukogutoas ;)), sest seda ei ole enam ammu :((