12 July 2011

Jäärjast pärineva kirjamehe Oskar Kuninga 100. sünniaastapäev

Kultuuriloolane ja tõlkija Oskar Kuningas sündis 100 aastat tagasi Lavi koolimajas Kilingi vallas kooliõpetaja pojana.
See fakt on tekitanud küsitavusi: kuidas sai legendaarse Jäärja kooliõpetaja poeg sündida Lavil? Aga Jäärja koolimaja oli 1909. aastal tuleõnnetuse läbi maha põlenud ja vahepealsed aastad õppisid Jäärja lapsed naabervalla koolis Lavil. Samuti elas seal koolimajas ka kooliõpetaja Juhan Kuningas oma perega.
Kui Jäärja-Allikul uus koolimaja valmis sai, mindi sinna tagasi.
Sünnikohale vaatamata on Oskar Kuninga lapsepõlv ja noorus möödunud ikkagi Läti piiri äärses Jäärjas. Sealsamas külas algatsid noored Leida Rosenblatt(eestindatuna Epp Kaidu), Kaarel Ird, Ernst Toodo, Oskar Kuningas ja J. Reimaste mitmeid teatrietendusi.
Sealtsamast külast sai Oskar Kuningas kokkupuute ka Läti keele ja kultuuriga - kujunes ju hiljen temast läti kirjanduse eestindaja.
Laupäeval, 16. juulil kell 13 avatakse mälestustahvel Lavi koolimajal.
Kogunevad ka Lavi kooli vilistlased, kes meenutavad oma kooliaega.
Kell 13.30
Jätkub päev konverentsiga Kilingi-Nõmme klubis:
Ettekanded Saarde kooli- ja kultuuriloost, Jäärja kohast selles.
Oskar Kuninga tegevusest tõlkija ja kultuuriloo uurijana.
Vaadata on raamatu ja fotonäitus.