16 February 2012

Uusi koduloo raamatuid
Viimasel ajal on raamatukokku saabunud uusi koduloolisi raamatuid.
Teatavasti kaardistati RMK projekti raames Pärnumaa pärandkultuuri. Kogumikus "Pärnumaa pärandkultuurist" ongi kajastamist leidnud 10 objekti Saarde vallast.
Viljandimaal Abja vallas on välja antud "Abja aastad ja inimesed", autor Aksel Tiideberg. Kahe naabervalla ajalugu on nii tihedalt seotud, et siitki leiab lugusid tuttavate paikade ja inimeste kohta.
Abja koduloo-uurija Salme Vainlo on raamatusse "Mulgimaa võlu ja valu" kokku kogunud suust suhu kandunud pärandlood. Imeline raamat, millest on lugeda muistendeid ja mälestusi talude, mõisnike, rikaste ja vaeste kohta - ehtne mulgimaa elu kirja pandud kohati eesti, kohati mulgi keeles. Eriti naljalugudele annab see omaette väärtuse.
"Kilingi-Nõmme Majandusühistu - 100", koostaja Peep Kaljuste - ülevaade organisatsiooni ajaloost, kuid eriti nauditavad on seal ikkagi endiste töötajate mälestused ja fotod.