23 May 2013

Muljeid Eesti raamatukoguhoidjate X kongressilt

See oli esimene taoline kongress, kus osalesin ja muljed on hämmastavalt ülevad. Oleme sageli kapseldunud  maaraamatukogude asju ajades oma probleemidesse ega oska näha kaugemale. Kõigi raamatukoguhoidjate kokkusaamine avardas tunduvalt pilti Eesti raamatukogunduses toimuvast, arengusuundadest, tulevikust.
Teemal raamatukogu kui sotsiaalne ruum, tekkis elav arutelu: kes ikkagi loob selle ruumi? Kas projekteerija, komplekteerija, laenutaja. Isegi kui paljud teenused on virtuaalsed, on nende taga ikkagi inimene - raamatukoguhoidja - kes teeb need teenused kättesaadavaks. Mulle meeldis Rahvusraamatukogu direktori Janne Andersoo ülestunnistus, et sageli on nende teenindust peetud liialt akadeemiliseks. Kui see takistab kogude kasutamist ja lugeja jääb talle vajalikust infost ilma, peab midagi ette võtma.
Lisan siia ühe meenutuse hiljutisest Kopenhageni kuningliku raamatukogu külastusest. Astusin raamatukogu uksest sisse kui turist. Minu üllatuseks polnud nähtavaid turvaväravaid, ega koti sisu uurivat turvameest (nagu meie rahvusraamatukogus). Jalutasime ringi kõigis raamatukogu osakondades. Ja keegi ei nõudnud, et ostaksin ajutise kasutajakaardi või pileti. Iidset kataloogikappi nähes tõmbasin selle lahti Kierkegaardi kohalt. Mul tekkis ulakas mõte, et mis juhtuks, kui  hakkaksin käsitsikirjutatud kataloogikaartidest lennukeid voltima.  Aga ma ju tean, et raamatukogus nii ei tehta!
See ongi see, mis loob raamatukogu kui sotsiaalse ruumi. Raamatukogul on oma kindel positsioon ja roll ühiskonnas. Raamatukogu peab olema kättesaadav kõigile, kuid tal on ka hariv ja kogukonda kujundav roll, nagu ütles Asko Tamme: tugev raamatukogu - tugev kogukond.
Tugevad, haritud ja kõigi noorte ja laste uute trendidega kursis olevad peavad olema ka raamatukoguhoidjad. Teine päev algaski raamatukogu- ja infohariduse teemaga.
Teise kongressipäeva nael oli esitluspaneel Pecha Kucha. 6 minuti ja 40 sekundi jooksul tuli anda ettekanne innovatsiooniprojektist või arendusest raamatukogus. Rõõmustas see, et oli palju säravaid noori esinejaid ja heas tempos ettekandeid. Sain teada, millised arendusprojektid on käimas ja mida  uut on oodata juba kasutusel olevates andmebaasides.
Selline kongress annab pikaks ajaks jõudu igapäevatööd hästi teha.10 May 2013

Matk Suitsukülla.

120 aastat tagasi 23. juunil 1893 sündis Suitsukülas kirjanik, novellimeister PEET VALLAK. Kirjaniku mälestuseks toimub kolmapäeval 15. mail 2013 jalgrattamatk Vallaku sünnikohta.
Matka algus kell 16 Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuse juures, Alevi tee otsas liituvad Tihemetsa poolt tulijad. Samas korrastame mälestuskivi ümbrust  ja räägime Pedajate suguvõsast, kirjaniku eluteest ja loomingust.