10 October 2016

Täiskasvanud õppija nädal Tihemetsas!

 Täiskasvanud õppija nädalal 18. oktoobril kell 17.00  toimub raamatukogus loeng:

 MEEDIA, KUI VÄÄRTUSTE KUJUNDAJA.

Meedia on iga päev meie ümber: kui palju me laseme end sellest mõjutada ja kuidas see kujundab meie väärtushinnanguid ning valikuid igapäevases elus?
Lektor on Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetaja Airi Broberg.
Järgneb arutelu kohvilauas.

Üritus on tasuta!
Toetavad: TÕN ja Eesti Külaliikumine Kodukant.