15 April 2013

Kultuuripärandi aastal pärandkultuurist.

Allikukivi-Tihemetsa piirkonnas Alva jõe oru nõlvadel on savitöötlemisel olnud suur tähtsus siinse rahva ajaloos. Suuremates ja väiksemates ettevõtetes on toodetud telliseid ja katusekive, savinõusid ja ahjupotte.
 Fotol:  Allikukivi savitööstuse pere.

Kolmapäeval, 17. aprillil kell 16 
  • Vaatame üle, kus toimus tootmine. 
  • Endised töötajad meenutavad.
  • Peale jalutuskäiku istume Rõõmuallika kohvikus ja räägime ka selle maja ajaloost.
Tulge kuulama!