10 February 2010

Nukitsale, Nukitsale ...

 
Allikukivi Raamatukogu kutsub oma lugejaid-lapsi Nukitsale!
Raamatukogu võtab sellest üritusest osa juba 3-t korda!
Selle tarvis on lugemissaalis välja pandud konkursil osalevad raamatud
ja hääletada saab nii kunstniku kui kirjaniku poolt 
veebruari-kuu lõpuni!
Hääletussedeli saab raamatukogu juhataja käest!